Arkitektura osasuntsu eta harmoniatsua sortzen dugu.

Pertsonen bizitza eta ingurugiroa zaindu eta BIOERAIKUNTZA, GEOBIOLOGIA eta energien HARMONIZAZIOAREKIN bat eginez eraikitzen den arkitektura.

  • ERAIKIN BERRIAK. Proiektuak eta obra zuzendaritza.
  • BIRGAITZE ETA ERREFORMAK. Proiektuak eta obra zuzendaritza.
  • ERAIKINEN HARMONIZAZIOA. Etxebizitzak, eskolak, bulegoak…
  • TOKIAREN AUKERAKETA osasuna eta ongizate irizpideekin.
  • KAPILARITATEZKO HEZETASUNAK KENTZEA obrarik gabe.